صفحه اصلی > کارگاه های عمومی
.: کارگاه های عمومی

 

عناوین و زمانبندی کارگاه های آموزشی عمومی کنگره بین الملی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارو


نکات قابل توجه:
1-     تمامی کارگاه های آموزشی کنگره دارای امتیاز آموزش مداوم بوده و ثبت نام و پرداخت هزینه کارگاه ها تنها از طریق سایت آموزش مداوم امکان پذیر می باشد.
2-     زمان برگزاری کارگاه های آموزشی کنگره ساعت 14 الی 20 روزهای اول و دوم کنگره (13 و 14 آبان ماه 1394) می باشد.
 
عناوین کارگاه ها:
1-     تجویز منطقی دارو در بیماریهای تنفسی    دبیرعلمی: دکتر سعید اسلامی     تاریخ اجرا: 8/12/ 94     
          

 
2-     تجویز منطقی دارو در بیماریهای قلب و عروق    دبیرعلمی: دکتر ژیلا طاهرزاده     تاریخ اجرا: 12/8/ 94  

 
3-     تجویز منطقی دارو دربرخی بیماریهای عفونی   دبیرعلمی: دکتر سپیده الیاسی   تاریخ اجرا: 13/8/ 94

 
4-     تجویز منطقی دارو در بیماریهای شایع روانپزشکی   دبیرعلمی: دکتر سپیده الیاسی    تاریخ اجرا: 14/8/ 94

 
5-     تجویز منطقی دارو در بیماریهای شایع پوستی   دبیرعلمی: دکتر شیوا گل محمدزاده    تاریخ اجرا: 14/8/ 94

 
6-     تجویز منطقی دارو در بیماریهای زنان   دبیرعلمی: دکتر ژیلا طاهرزاده    تاریخ اجرا: 12/8/94