صفحه اصلی > راهنمای پرداخت هزینه ثبت نام در کنگره
.: راهنمای پرداخت هزینه ثبت نام در کنگره

راهنمای پرداخت هزینه ثبت نام در کنگره:
 
هزینه ثبت نام در کنگره به صورت ذیل می باشد:
 
بند1- هزینه آموزش مداوم (پذیرایی، استفاده از سالن های علمی و اخذ گواهی آموزش مداوم ) :
مبلغ این هزینه مطابق با مصوبه جدید آموزش مداوم برای اعضا عمومی و تخصصی بوده و  پرداخت آن از طریق سامانه کشوری آموزش مداوم می باشد. متقاضیان استفاده از امتیاز آموزش مداوم لازم است در این سامانه ثبت نامه به عمل آورده و هزینه مربوطه را در آن قسمت پرداخت نمایند.
توجه: پرداخت این هزینه مخصوص افرادی است که مشمول استفاده از امتیاز آموزش مداوم می باشند. افرادی که در سامانه آموزش مداوم ثبت نام می نمایند، نیاز به پرداخت هزینه ثبت نام (بند 2) ندارند.
 
 
بند2- هزینه ثبت نام ( پذیرایی، استفاده از سالن های علمی و اخذ گواهی شرکت ) :
 
این هزینه برای سه روز برگزاری کنگره معادل پنجاه هزار تومان برآورد شده است.
توجه: پرداخت این هزینه مخصوص افرادی است که مشمول استفاده از امتیاز آموزش مداوم نبوده و یا نیاز به اخذ امتیاز ندارند و در این صورت هزینه آموزش مداوم را پرداخت نمی کنند. مانند دانشجویان و ... )
  • مبلغ فوق را به حساب شماره 2138141656009 به نام درآمدهای معاونت پژوهشی نزد بانک رفاه شعبه بیمارستان قائم مشهد با شناسه واریز 223456789144 واریز نموده و سپس فیش واریزی خود را اسکن کرده و در قالب فایل jpg یا gif یا png ذخیره کنید سپس فیش اسکن شده را در قسمت ارسال فیش سایت ارسال نمایید و در صورت عدم دسترسی به اسکنر مشخصات فیش واریزی را در قسمت توضیحات ارسال فیش سایت بنویسید . (به منظور ثبت فیش واریزی در سیستم ابتدا ثبت نام کنید سپس از صفحه خدمات یک خدمت را انتخاب نمایید حال امکان ارسال فیش برای شما فراهم می شود.)
 
 
 
 
 
  • توجه: افراديکه قبلا در وب سايت همايش ثبت نام کرده اند با همان نام کاربری و پسورد از قسمت ورود به سيستم مي بایست به وب سايت همايش وارد شده و اسکن فيش واريزي را در قسمت فايل بارگزاري نمايند.
 
بند3- هزینه ناهار کنگره :
این هزینه معادل با روزی چهل هزار تومان برای کلیه شرکت کنندگان در کنگره برآورد شده است ( سه روز معادل صد و بیست هزار تومان). در این قسمت، شرکت کنندگان مجاز به انتخاب تعداد روز موردنظر خود هستند.
 
عنوان
روز
تاریخ
هزینه هر وعده ناهار
روز اول کنگره
چهارشنبه
1394/08/15
چهل هزار تومان
روز دوم کنگره
پنج شنبه
1394/08/16
چهل هزار تومان
روز سوم کنگره
جمعه
1394/08/17
چهل هزار تومان
جمع کل
یک صد و بیست هزار تومان
  •  مبلغ هزینه ناهار را به حساب شماره 2138141656009 به نام درآمدهای معاونت پژوهشی نزد بانک رفاه شعبه بیمارستان قائم مشهد با شناسه واریز 223456789144 واریز نموده و سپس فیش واریزی خود را اسکن کرده و در قالب فایل jpg یا gif یا png ذخیره کنید سپس فیش اسکن شده را در قسمت ارسال فیش سایت ارسال نمایید و در صورت عدم دسترسی به اسکنر مشخصات فیش واریزی را در قسمت توضیحات ارسال فیش سایت بنویسید . (به منظور ثبت فیش واریزی در سیستم ابتدا ثبت نام کنید سپس از صفحه خدمات یک خدمت را انتخاب نمایید حال امکان ارسال فیش برای شما فراهم می شود.)