| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

دریافت فایل کتابچه خلاصه مقالات

فایل کتابچه خلاصه مقالات کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارو آماده و قابل بهره برداری می باشد.

فایل کتابچه خلاصه مقالات کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارو  آماده و قابل بهره برداری  می باشد. جهت دریافت فایلهای خلاصه مقالات به زبان فارسی و انگلیسی به لینکهای زیر مراجعه نمایید:

1- کتابچه خلاصه مقالات - فارسی


2- کتابچه خلاصه مقالات - انگلیسی


بازگشت1394/08/28
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !