| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اعلام پوسترهای برگزیده کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارو

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارو می رساند، برگزار کنندگان کنگره ضمن تشکر از تمامی ارائه دهندگان مقاله، سه پوستر را به عنوان پوسترهای برگزیده در مراسم پایانی منتخب نمودند.

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارو می رساند، برگزار کنندگان کنگره ضمن تشکر از تمامی ارائه دهندگان مقاله، سه پوستر را به عنوان پوسترهای برگزیده در مراسم پایانی منتخب نمودند.
عناوین پوسترهای برگزیده به شرح ذیل می باشد:

1- دکتر ایمان کریم زاده    عنوان مقاله: نقش بخش مراقبت های دارویی در کاهش هزینه مستقیم مصرف آلبومین در بیمارستان نمازی شیراز      دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2- دکتر محمدرضا امیرصدری    عنوان مقاله: ارزيابي هزينه اثربخشي استفاده از آسپرين جهت پيشگيري اوليه از سكته قلبي زنان در ايران     دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3- دکتر محمد شفیعی   عنوان مقاله: پیش بینی پارامترهای فارماکوکینتیکی یک سری از داروهای آلکالوییدی با استفاده از الگوریتم ژنتیک ترکیب شده با شبکه عصبی مصنوعی     دانشگاه علوم پزشکی زابل


بازگشت1394/08/28
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !