| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

برگزاری چهار کارگاه تخصصی کنگره بین المللی «کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارو»

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محنرم کنگره بین المللی «کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارو» می رساند علاوه بر کارگاه های آموزشی اعلام شده عمومی قبلی ، چهار کارگاه تخصصی نیز در روزهای اول و دوم برگزار خواهد شد.

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محنرم کنگره بین المللی «کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارو» می رساند علاوه بر کارگاه های آموزشی اعلام شده عمومی قبلی ، چهار کارگاه تخصصی نیز در روزهای اول و دوم برگزار خواهد شد. عناوین کارگاههای مذکور به شرح ذیل می باشد.

ردیف عنوان کارگاه تاریخ برگزاری مکان برگزاری ظرفیت کارگاه مدرسین کارگاه هزینه ثبت نام
1 کارگاه تخصصی کاربرد مطالعات بازده سلامت و فارماکواکونومی چهارشنبه
 13/8/94  ساعت 18 -14
هتل پردیسان 30 نفر
آقای دکتر امیرهوشنگ زرگرزاده و آقای دکتر امیر صدری
اساتید محترم داروسازی بالینی دانشکده داروسازی اصفهان
20000 تومان
2 کارگاه تخصصی تنظیم دوزاژ داروها در نارسایی کبدی پنجشنبه
 14/8/94  ساعت 18 -14
دانشکده داروسازی 30 نفر آقای دکتر سعید رضایی استاد محترم فارماسیوتیکس گرایش بیوفارماسی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 20000 تومان
3 کارگاه تخصصی مکانیسم های تداخلات دارویی بر اساس یافته های بالینی پنجشنبه
 14/8/94  ساعت 18 -14
هتل پردیسان 30 نفر خانم دکتر فاطمه اخلاقی استاد محترم دانشکده داروسازی دانشگاه رودآیلند آمریکا 20000 تومان
4 کارگاه تخصصی داروسازی بیمارستانی چهارشنبه
 13/8/94  ساعت 18 -14
هتل پردیسان 30 نفر آقای دکتر سعید اسلامی استاد محترم داروسازی بالینی 20000 تومان
توجه: هزینه ثبت نام در کارگاه ها 000/200 ریال بوده و ثبت نام و پرداخت هزینه در محل کنگره انجام می گیرد.


بازگشت1394/08/04
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !