| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

آخرین مهلت واریز وجه ثبت نام کنگره

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم و ارائه دهندگان مقاله در کنگره بین المللی «کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارو» می رساند آخرین مهلت پرداخت هزینه کنگره و ارسال فش واریزی پایان وقت اداری روز سه شنبه 94/8/5 می باشد.

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم و ارائه دهندگان مقاله در کنگره بین المللی «کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارو» می رساند آخرین مهلت  پرداخت هزینه کنگره و ارسال فیش واریزی پایان وقت اداری روز سه شنبه 5/8/94 بوده و این زمان قابل تمدید نمی باشد.


بازگشت1394/08/03
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !