| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

نتایج داوری مقالات

نتایج داوری مقالات کنگره بین المللی «کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارو» اعلام گردید.

کمیته علمی و اجرایی کنگره بین المللی «کیفیت ، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارو» ضمن تشکر از تمامی شرکت کنندگانی که مقاله ارسال نموده اند، نتایج داوری مقالات را به شرح ذیل اعلام می دارد:


1- مقالاتی که به صورت پوستر پذیرفته شده اند.

2- مقالاتی که به صورت سخنرانی پذیرفته شده اند.


نکات قابل توجه:
  • شرکت کنندگان محترمی که مقالات آنها پذیرفته شده اند در صورتیکه چکیده مقاله خود را تنها به یک فرمت انگلیسی یا فارسی ارسال نموده اند، جهت پذیرش نهایی می بایست حتما چکیده مقاله خود را به هر دو صورت انگلیسی و فارسی ارسال نمایند . لطفا جهت این موضوع، چکیده های مقالات را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 3/8/94 به آدرس ایمیل کنگره info@cong-rud.mums.ac.ir ارسال نمایید.


زمان نصب پوسترها متعاقبا اعلام خواهد شد.


بازگشت1394/07/28
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !