| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

برگزاری چهار کارگاه تخصصی کنگره بین المللی «کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارو»

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محنرم کنگره بین المللی «کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارو» می رساند علاوه بر کارگاه های آموزشی اعلام شده عمومی قبلی ، چهار کارگاه تخصصی نیز در روزهای اول و دوم برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب1394/08/04

آخرین مهلت واریز وجه ثبت نام کنگره

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم و ارائه دهندگان مقاله در کنگره بین المللی «کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارو» می رساند آخرین مهلت پرداخت هزینه کنگره و ارسال فش واریزی پایان وقت اداری روز سه شنبه 94/8/5 می باشد.

ادامه مطلب1394/08/03

نتایج داوری مقالات

نتایج داوری مقالات کنگره بین المللی «کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارو» اعلام گردید.

ادامه مطلب1394/07/28

اعلام زمان نتایج داوری مقالات

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم در کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارو می رساند مقالات ارسالي شما توسط کمیته داوران کنگره در دست بررسی می باشد .

ادامه مطلب1394/07/20

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر