| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اعلام پوسترهای برگزیده کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارو

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارو می رساند، برگزار کنندگان کنگره ضمن تشکر از تمامی ارائه دهندگان مقاله، سه پوستر را به عنوان پوسترهای برگزیده در مراسم پایانی منتخب نمودند.

ادامه مطلب1394/08/28

دریافت فایل کتابچه خلاصه مقالات

فایل کتابچه خلاصه مقالات کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارو آماده و قابل بهره برداری می باشد.

ادامه مطلب1394/08/28

اعلام برنامه زمانبندی نصب پوسترها و ارائه سخنرانی های کنگره

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم که مقاله ایشان به صورت پوستر یا سخنرانی پذیرفته شده است می رساند برنامه زمانبندی ارائه مقالات اعلام گردیده است.

ادامه مطلب1394/08/06

تغییر زمان برگزاری سه کارگاه آموزشی کنگره

قابل توجه شرکت کنندگان محترم در کارگاه های آموزشی «تجویز منطقی دارو در بیماریهای قلب و عروق» ، «تجویز منطقی دارو در بیماریهای تنفسی» و «تجویز منطقی دارو در بیماریهای زنان» به اطلاع می رساند تاریخ و زمان برگزاری کارگاه های مذکور تغییر یافت است.

ادامه مطلب1394/08/04

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر